Josep i Carmen Pascual Massaguer

Nombre del fotógrafo
Fecha/s
[1960]
Número de registro
2075
Formato (en cm.)
12 x 7,6 (13,4 x 8,9)
Plano general de Josep i Carmen Pascual de niños. Josep lleva una pelota y Carmen una muñeca llamada Cristina