Josep i Carmen Pascual Massaguer amb unes joguines

Nom del fotògraf
Data/es
[1960]
Número de registre
2075
Format (en cm)
12 x 7,6 (13,4 x 8,9)

Plànol general de Josep i Carmen Pascual de nens. Josep porta una pilota i Carmen una nina anomenada Cristina