José Montaner Bruch (Mutschi), amb el seu gos Set, al jardí de la seva residència de la Casa Montaner, actualment desapareguda

Nom del fotògraf
Data/es
20 de abril de 1914
Número de registre
1543
Format (en cm)
14,2 x 9,4 (22,4 x 15,8)