L’avi Ratxa assegut a la seva barca, amb les illes Medes al fons

Nom del fotògraf
Data/es
[1950]
Nom del format
Número de registre
571
Format (en cm)
6,3 x 4,8

L’avi Ratxa i la seva esposa Trinitat van ser els últims faroners de les illes Medes.