Teresa donant de menjar a le gallines al Mas d'en Puig

Nom del fotògraf
Data/es
[1946]
Nom del format
Número de registre
1763
Format (en cm)
5,5 x 7,8