Retrat de Lluís Puig Carrió

Nom del fotògraf
Data/es
1865-1870
Nom del format
Procediment fotogràfic
Número de registre
27
Format (en cm)
9 x 5,7 (10 x 6,4 )