Retrat de Maria Martí [Poch]

Nom del fotògraf
Data/es
1896-1898
Nom del format
Procediment fotogràfic
Número de registre
84
Format (en cm)
10,5 x 7,5 (12,7 x 8,7)

Pla mig de Maria Martí [Poch], en avançada edat, amb els cabells recollits en un monyo.