Retrat de Manuel Calbó amb uniforme de diplomàtic

Nom del fotògraf
Data/es
[1865-1875]
Nom del format
Procediment fotogràfic
Número de registre
1305
Format (en cm)
8,8 x 5,5 (10,5 x 6,3 )