Retrat d’estudi de Maria Mascort Galibern

Nom del fotògraf
Data/es
[1884]
Nom del format
Procediment fotogràfic
Número de registre
1241
Format (en cm)
14,3 x 10,2 (16,4 x 10,8)

Retrat d'estudi de Maria Mascort Galibern, asseguda en una cadira i amb un cèrcol a la mà.