Retrat de Dolores (Lola) Galibern de Rezende

Nom del fotògraf
Data/es
[1870-1875]
Nom del format
Procediment fotogràfic
Número de registre
476
Format (en cm)
9,3 x 5,9 (10,5 x 6,5)