Retrat de Catalina Sastre Masó

Nom del fotògraf
Data/es
[1950]
Nom del format
Número de registre
1238
Format (en cm)
5,2 x 3,9