Retrat d'estudi de Cándida o Dolores Galibern de Rezende

Nom del fotògraf
Data/es
[1875-1877]
Nom del format
Procediment fotogràfic
Número de registre
477
Format (en cm)
10,5 x 6
Retrat d'estudi de Cándida o Dolores Galibern de Rezende, que recolza la mà en un dels mobles d'atrezzo.