Retrat de Pelegrín Mascort de Zaldo

Nom del fotògraf
Data/es
20 de julio de 1879
Nom del format
Procediment fotogràfic
Número de registre
63
Format (en cm)
14,7 x 9,7 (16,7 x 10,9)