Ramon Mascort Amigó i la seva mare Maria Amigó Puig al parc de la Ciutadella

Nom del fotògraf
Data/es
[1931]
Número de registre
1008
Format (en cm)
8,7 x 6,1