Ramon Mascort Amigó rep el seu primer trofeu de tir de mans d’Alfonso de Arquer Garriga

Nom del fotògraf
Data/es
1943
Nom del format
Número de registre
1353
Format (en cm)
17,5x12,5; 11,4 x 8,4

A l’esquerra de la foto, Ramon Mascort Galibern, pare del premiat.