Ramon Mascort Amigó a la platja amb la seva mare

Nom del fotògraf
Data/es
1935
Nom del format
Número de registre
1037
Format (en cm)
6,5 x 6,2 / 8,9 x 6,1
Imatges de Ramon Mascort a la platja amb la seva mare, Maria Amigó. També apareix Dolores Sanz Selma.