Retrat de, possiblement, Pere Mascort Llorens

Nom del fotògraf
Nom comercial
R. Masaguer y Vidal Fotº
Data/es
[1866-1870]
Nom del format
Procediment fotogràfic
Número de registre
1529
Format (en cm)
9,4 x 5,8 cm (10,5 x 6,3 cm)

Pla mitjà de, possiblement, Pere Mascort Llorens, assegut amb les cames creuades. Al trau de l'armilla apareixen les cadenes d'un rellotge de butxaca.