Retrat de, possiblement, Pere Mascort Llorens

Nom del fotògraf
Data/es
[1866-1870]
Nom del format
Procediment fotogràfic
Número de registre
1529
Format (en cm)
9,4 x 5,8 cm (10,5 x 6,3 cm)