Retrat d'estudi de Manuela de Rezende

Nom del fotògraf
Nom comercial
R. Masaguer y Vidal Fotº
Data/es
[1896-1905]
Nom del format
Procediment fotogràfic
Número de registre
474
Format (en cm)
9,4 x 5,8 (10,3 x 6,3)

Pla general de Manuela de Rezende de Mello, dempeus, amb vestit llarg i recolzada en un moble.