Retrat de Dolores (Lola) Galibern de Rezende

Nom del fotògraf
Data/es
[1896-1905]
Nom del format
Procediment fotogràfic
Número de registre
474
Format (en cm)
9,4 x 5,8 (10,3 x 6,3)