Fotografia d’estudi dels tres germans Mascort Galibern

Nom del fotògraf
Data/es
1892
Nom del format
Procediment fotogràfic
Número de registre
1898
Format (en cm)
13,6 x 9,8 (16,3 x 10.6)

D'esquerra a dreta: Maria, José María i Ramon.