Els cinc germans Mascort Galibern-Mercader Galibern en una fotografia d’estudi

Nom del fotògraf
Data/es
1900
Nom del format
Procediment fotogràfic
Número de registre
1900
Format (en cm)
16,3 x 11,4 (18 x 13)

D’esquerra a dreta, asseguts, Maria, José María, Alfonso i Ramon i, al darrere, Clara (Clarita), que treu el cap per una peça rodona similar a la membrana d’un timbal, en la qual consta la llegenda
molt finament escrita: «Tus hijos, tus felicidades».