José Montaner Bruch (Mutschi) revisant taps de suro a la que podria ser la fàbrica Montaner

Nom del fotògraf
Data/es
20/06/1918
Nom del format
Número de registre
1114
Format (en cm)
11,3 x 6 (15,3 x 10)
José Montaner Bruch ("Mutschi") apareix assegut a un despatx. Als seus peus hi ha dos cabassos i un tercer sobre els seus genolls, tots ells contenen taps de suro; ell apareix en posició d'agafar un tap mentre el mira.