José María Mascort Galibern amb un amic al port de Palma de Mallorca

Nom del fotògraf
Data/es
[1929]
Nom del format
Número de registre
1893
Format (en cm)
8,6 x 11,9