Retrat de Joaquima Serra Joanet

Nom del fotògraf
Data/es
[1865-1870]
Nom del format
Procediment fotogràfic
Número de registre
33
Format (en cm)
9 x 5,7(10 x 6,4)

Imatge d'estudi de Joaquina Serra Joanet. La mà dreta sosté un ventall i l'esquerra es recolza en una cadira.