Ramon Mascort Amigó amb els companys de sisè curs de batxillerat de les Escoles Pies de Sarrià

Nom del fotògraf
Data/es
1945
Nom del format
Número de registre
1098
Format (en cm)
17,6x23,6

D’esquerra a dreta, drets: José Mª Magret, Manuel Nadal Massó, Ramon Mascort Amigó, Marcelino Cremades, Cid, Gustavo Soria Ventura, Alberto Sales de Déu i José Mª Bierge Cerón.
Asseguts: Pepe Calvetó de Grau, Ramon Puig Murtra, Rosendo Roche Pallàs, Luis Sedó Sedó, Josan Martí Masdéu, M. Serra (de Manresa) i Ricardo Gallart Cases.