Enterrament de José María Mascort

Nom del fotògraf
Data/es
1947
Nom del format
Número de registre
1915
Format (en cm)
6,7 x 8,8 / 5,9 x 8,6 / 8,6 x 5,9

Diverses imatges de l’enterrament de José María Mascort, des de la sortida de l’església i la processó fins a l’arribada al cementiri.