Els germans Galibern de Rezende amb, possiblement, Pere Mascort Llorens

Nom del fotògraf
Data/es
[1865-1872]
Nom del format
Procediment fotogràfic
Número de registre
1924
Format (en cm)
10,9 x 7,7 (16 x 11,9)

Els germans Galibern de Rezende amb, possiblement, Pere Mascort Llorens.