Grup de caçadors amb perdius

Nom del fotògraf
Data/es
1930
Nom del format
Número de registre
1341
Format (en cm)
8,8 x 11,9

El primer per l’esquerra és Ramon Mascort Galibern, seguit de Lluís Ribas Pujol i uns caçadors locals.