Benedicció solemne de la imatge de la Mare de Déu de Fàtima

Nom del fotògraf
Data/es
12/04/1951
Número de registre
880
Format (en cm)
8,8 x 13,8