Alfonso y Clara Mercader

Nom del fotògraf
Data/es
[1900]
Nom del format
Procediment fotogràfic
Número de registre
887
Format (en cm)
10 x 14,2 cm (10,6 x 16,5 cm)
Plano medio d'Alfons y Clara Mercader de petits.