Pla general de Ramon Mascort Amigó assegut en un banc amb tres amics a l’avinguda Diagonal

Nom del fotògraf
Data/es
[1950]
Número de registre
1108
Format (en cm)
6,5x8,5

D’esquerra a dreta, José (Pepe) Montaner Mercader, Rosendo Roche Pallàs, Ramon Mascort Amigó i Miquel Cortinas Bordas.