Pla americà de José Amigó

Nom del fotògraf
Data/es
[1885]
Nom del format
Procediment fotogràfic
Número de registre
39
Format (en cm)
16,6x10,9