José Montaner Bruch (Mutschi) revisant taps de suro a la que podria ser la fàbrica Montaner

Nom del fotògraf