Retrato de Clara Galibern Rezende

Nom del fotògraf
Nom comercial
R. Masaguer y Vidal
Data/es
[1871]
Nom del format
Procediment fotogràfic
Número de registre
475
Format (en cm)
8,8 x 5,5 (10,3 x 6,3)
Plano entero de Clara Galibern de pie recolant les seves mans al respatller de una una silla.