Retrat d’estudi d’un senyor vestit amb levita

Nom del fotògraf
Data/es
[1870]
Nom del format
Procediment fotogràfic