Retrat d’estudi de la que podria ser Amelia Bruch (esposa de Martí Montaner Coris)

Nom del fotògraf
Data/es
[1890-1900]
Nom del format
Número de registre
1197
Format (en cm)
9,1 x 6,3 cm (10,5 x 6,5 cm)