Retrat d’Antonio Amigó Martí

Nom del fotògraf
Data/es
1887
Nom del format
Procediment fotogràfic