LLigant el blat

Nom del fotògraf
Data/es
1950
Nom del format
Número de registre
805
Format (en cm)
5 x 6,5