Ramon Mascort Amigó a la platja amb la seva mare

Nom del fotògraf
Data/es
1935
Nom del format
Procediment fotogràfic