Ramat d’oques davant el Mas Figueras.

Nom del fotògraf
Data/es
[1935]
Procediment fotogràfic