Processó de Rams de les Escoles Pies de Sarrià

Nom del fotògraf
Data/es
1941
Nom del format
Procediment fotogràfic