Pla general d’un grup d’amigues i un nen a l’Horta Bataller assegudes a l’herba

Nom del fotògraf
Data/es
[1880]
Procediment fotogràfic
Número de registre
1920
Format (en cm)
13 x 18