José Montaner Bruch (Mutschi) i Clara (Clarita) Mercader Galibern amb la seva filla Clara (Clarita) Montaner Mercader

Nom del fotògraf
Data/es
[1921]
Número de registre
1140
Format (en cm)
12,4 x 8,4 cm