José María Mascort Galibern, a l’esquerra, seguit de Dolores (Lola) Sanz Selma i els germans Alfonso i Clara (Clarita) Mercader Galibern

Nom del fotògraf
Data/es
[1920]
Número de registre
2002
Format (en cm)
8,9 x 13,6