Retrat de casament d’Esperança Massaguer Carbó i Rafael Pascual Llenas

Nom del fotògraf
Data/es
8 de octubre de 1949
Nom del format
Número de registre
2074
Format (en cm)
23,2 x 17,5