Nom del fotògraf
Data/es
[1860]
Nom del format
Procediment fotogràfic
Número de registre
80
Format (en cm)
8,9 x 5,9 (10,5 x 6,6)