Retrat de casament de Rafael i Maria

Nom del fotògraf
Data/es
5 de julio de 1931
Número de registre
2073
Format (en cm)
16,9 x 12 (37,5 x 26,5)