Enterrament d'Elisa Canals Albafull, vídua de Brugarolas

Nom del fotògraf
Data/es
1950
Nom del format
Número de registre
1773
Format (en cm)
11,8x18