Alfonso i Clara (Clarita) Mercader Galibern

Nom del fotògraf
Data/es
[1900]
Nom del format
Procediment fotogràfic
Número de registre
1244
Format (en cm)
10 x 14,2 (10,6 x 16,5)